Helsinki NANO
   
 
 
 
 
PÄÄSIVU
HELSINKI-NANO-HANKE
YHTEYSTIEDOT 
 
 
 
in english  
 
 
 
 

Helsinki-Nano-hanke

Helsinki-Nano-hanke päättyi kesäkuussa 2005. Alta löytyvät sen tausta ja alkuperäiset tavoitteet. Lisätietoja hankkeesta voi tiedustalla hanketta vetäneeltä Runar Törnqvistiltä (yhteystiedot).

Hanke päätettiin käynnistää kun eri tahoilla todettiin Helsingin seudulla olevan paljon nanotutkimuksen osaamista, muttei yhteistä foorumia kokoamaan hajallaan eri yliopistoissa toimivat tutkimustahot yhteen ja välittämään tietoa niiden välillä. Samoin tunnistettiin tarve luoda ja houkutella uutta teollisuutta Helsingin seudulle. Helsinki-Nano-hanke perustettiinkin yhteistyön käynnistäjäksi luomaan kontakteja tutkimusmaailman sisällä sekä tutkimuksen ja yritysten välille.

Helsinki-Nano-hankkeelle asetettiin seuraavat tavoitteet:

  • Kartoittaa Helsingin seudun nanotieteitä ja -teknologioita tukevaa tutkimustoimintaa
  • Tehdä ehdotus Helsingin alueen nanotutkimuksen ja sitä hyödyntävän liiketominnan strategiaksi osana kansallista nanoteknologian strategiaa
  • Kasvattaa Helsingin seudun nanoteknologian osaamiskeskittymä kansainvälisesti houkuttelevaksi uudelle yritystominnalle
  • Edesauttaa uuden yritystoiminnan syntyä sekä teknologian siirtymistä olemassa olevien yritysten käyttöön.
 
Sivua on viimeksi päivitetty: 13.03.2006 Sivusta vastaa Uusien materiaalien keskus